Altijd vechten voor mijn autistische zoon

Onderwerp: laatste gesprek op school van 12 februari 2015

Beste allen,

Ik besloot om naar jullie te schrijven omdat ik voel dat ik niet alles wat ik wil kon uitspreken tijdens onze bijeenkomsten. Misschien omdat Kleine daarbij aanwezig is, of misschien omdat ik me daar in de klem voel zitten. Ook omdat 45 minuten niet genoeg is om aan alle mensen die aanwezig zijn het woord te geven.

Ik ben echt boos en heb het gevoel dat X alles achter mijn rug al lang geleden besloot.

Toen we op 17 november 2014 gesproken hadden, wist ik al dat X van plan was om Grote van school weg te sturen. Ze heeft dat toen als een vraag gesteld. Ik zei dat ik er niet akkoord mee ga. Ik dacht ik dat dat duidelijk was. Toen hebben we ook gezegd, dat ik kan komen helpen: kopieën  maken of Grote begeleiden of doen wat jullie nodig hebben.  Ik ben een heel goed opgeleide lerares met PhD-diploma. Ik heb een uitnodiging voor een baan geweigerd om te kunnen helpen, om in de voormiddag naar school te kunnen komen, maar er gebeurde niets. Ik heb goed begrepen, dat jullie als school zouden alles doen om Grote te helpen. Ik heb het alleen bij Y gezien. Jij, X, doet volgens mij alles om Grote van je schouders weg te hebben.

Ik wil niet meer horen dat het voor Grote zijn bestwil is. Je hebt geen idee wat goed voor hem is. Heb je ooit een gesprek met hem gehad?

Ik was in shock op 12 februari 2015; ik kwam daar gelukkig, omdat mijn zoon het beter op school deed. Manlief had juist een week geleden een gesprek met Y, die hem zijn rapport heeft getoond en zei dat hij het nu veel beter doet.

Hij heeft in het algemeen voor alles een “v” of “m/v”; voor het omgaan met regels zelfs een “goed”. Hij heeft ook goede resultaten voor de vakken die niet in cito-toetsen zitten. Hij heeft wel problemen met begrijpend lezen en wiskunde. Het is toch vanaf groep 5 duidelijk dat hij daarmee problemen heeft.

En dan: is Grote de slechtste leerling van de klas?

De argumenten die X gaf op 12 februari kan ik niet accepteren, ze zijn volgens mij echt ondoordacht.

1.       Ander werkschema in groep 8.

Wat is daarmee het probleem? Dat ze een uitstapje maken? Grote hoeft daar niet naartoe. En zoals ik zei, hij was 2 keer voor 3 dagen aan zee met de klas, toen hij 6 en 7 jaar oud was, en dat ging heel goed. Hij was daar erg blij en zijn lerares was tevreden.

De musical. Wat voor argument is dat? Hij kan heel goed zijn plekje daar vinden. Heb je hem gezien toen hij vlak voor Kerstmis speelde? Hij houdt van muziek. En als het in zijn leerlingengroep gebeurt, is het geen probleem. Ik wil dergelijke argumenten dus niet meer horen, omdat ze voor mij niet acceptabel zijn.

Het belangrijkste voor Grote is thuis structuur te hebben en dat heeft hij wel.

2.       X zei dat Grote heel langzaamaan vooruitgang maakt. En weet je wat? Het is juist een argument om hem niet weg te sturen!

Hij voelt zich heel goed nu. Hij heeft niet veel vrienden, maar wel enkele kinderen die achter hem staan. Hij is juist gewend aan de groep en de school en jullie willen hem nu naar een andere plek sturen om alles opnieuw te beginnen? Is dat volgens jullie verstandig? En Z, jij suggereerde nog een andere school tussendoor? Wat is er aan de hand met jullie, kennen jullie Grote absoluut niet?

Ik heb Grote gevraagd of hij er soms over nadenkt dat hij naar een andere school zal moeten gaan. Hij zei dat hij hier juist gewend is en dat hij hier toch nog 2 jaar zal blijven. Hij zei, dat hij hier juist alles goed kent. Hij had tranen in zijn ogen en weet je wat? Ik zal hem nergens naartoe sturen.

De school heeft de plicht om met kinderen zoals Grote te werken en dat wil ik. Grote had genoeg stress om alles opnieuw te beginnen. Hij weet wel dat het zal moeten gebeuren, maar na groep 8 en met alle kinderen samen weg, niet alleen hij. Ik zei dat ik wil helpen, waarom maken jullie geen gebruik daarvan?

3.       Y als leraar. Hij is echt perfect voor Grote. Iedereen kan dat zien. Waarom wil je, X, absoluut dat hij niet meer zijn leraar in groep 8 is? Ik zie het al vanaf ons gesprek in november. Toen zei je dat Y volgend jaar niet voor groep 8 zal staan. Hoe kan je dat weten? Ik ben er 100% van overtuigd dat de school zulke beslissingen ergens in april-mei 2015 neemt, en je zei dat al in november 2014. Neem jij de beslissingen over wie bij welke groep staat? Als je, zoals je zei, het beste met Grote voorhebt, zal je nooit beslissen om een andere leraar voor de klas te laten staan. Was je daar eens in de klas dit jaar? Hoorde je hoe de kinderen het doen? Weet je hoe goed hij met Grote kan praten? Hoeveel vertrouwen Grote in hem heeft? Waarom ben je, X, zo gefixeerd om dat teniet te doen?

4.       X zei dat Y ermee akkoord ga dat Grote weg van school moet? Hoe kan dat, vraag ik me af? Waarom? Een week voor 12 februari, dus precies op 5 februari, was er geen sprake van. Tijdens het rapportgesprek vertelde Y dat Grote zich tijdens de Cito-toetsen al beter wist te concentreren en dat hij zich minder snel liet afleiden dan tijdens andere opdrachten. Voor een aantal niet met Cito getoetste vakken was ook vooruitgang merkbaar, met name voor spelling, geschiedenis en natuur & techniek. In het gesprek kwam ook naar voren dat Grote de gedragsregels kent en respecteert. Als Grote afleiding zoekt terwijl dit niet de bedoeling is, spreekt Y hem streng toe – een aanpak die blijkt te werken. Het bleek ook dat Grote warmte in de klas brengt en dat het goed is dat hij er is.

Is Y in 1 week van mening veranderd? Dat kan ik moeilijk geloven.

5.       De observaties van X die we op papier hebben gekregen, kloppen lang niet allemaal.

a)      Volgens mij is Grote zijn leerrendement niet laag. Hij doet het veel beter dan in groep 5 en 6. Waarom hebben we niet alle rapporten gekregen, maar alleen cito? Je zei, X, dat cito niet het enige criterium is.

b)      We zijn in de zomer van 2012 naar Nederland gekomen, niet in 2013.

c)       Grote heeft geen jaar in België gedoubleerd. Ik weet niet waar je dat hebt gelezen, maar zeker niet in zijn documentatie van België.

Toen we naar België gekomen zijn, was Grote 6 jaar oud en ik kon kiezen of hij direct naar de eerste klas ging of dat hij nog gedurende 1 jaar Nederlands zou leren. Hij kende geen Nederlands. In de Gentse basisschool De Harp zijn er al kinderen vanaf 2,5 en ze zitten in 1 groep tot hun 6 of 7. Ouders nemen de beslissing en dan gaan ze naar de klas 1, 2 enz. Dus Grote zat 1 jaar in zo een groep en leerde taal en andere dingen. Daarna ging hij normaal naar klas 1 en daarna naar klas 2, zonder enig probleem. Hij was heel goed in het lezen en beheerste de spelling prima. Dat laatste kan hij nog steeds en hij is er beter in dan veel Nederlandse kinderen. Ze hebben een totaal ander systeem in de Freinet School (Gent), alle kinderen zitten 2 jaar bij dezelfde leraar of lerares. Dus klas 1 en 2; dan 3 en 4; 5 en 6.

Dus GROTE HEEFT NOOIT 2 JAAR IN  1 KLAS GEZITTEN!

In België maakte IK me zorgen over Grote en IK heb gevraagd om onderzoek te doen. IK, niet de school, stel je voor!

d)      Het is niet waar dat Ter Cleeff elke 6-8 weken contact met ons had. Dat is nu wel het geval, maar het was NIET in groep 5. Ik was degene die constant aan de onderwijzeres (meestal B) ging vragen hoe het met Grote was. En, stel je voor, ik moest zeggen hoe ze met Grote moesten omgaan. Het was al veel beter in groep 6, maar ook toen was het contact niet om de 6-8 weken. Ik heb geen idee waarvan die cijfers komen. In 2012 zijn we op 10 september op de informatieavond geweest;  in 2013 zijn we op school geweest op 4 februari in verband met rapportgesprekken; dan, als ik het goed zie, staat er iets op 26 februari met Ch op school; dan op 6 juni met B en op 26 juni met B . We hadden geen gesprek verder in 2013, behalve de informatieavond voor iedereen voor groep 6. En de eerste afspraak met C was gepland voor 16 december 2013 in verband met rekenen. Juist op die dag werd Kleine geboren, dus dat gesprek ging niet door. In 2014 hadden we een gesprek op school met Z op 20 januari; dan pas op 7 april; dan 2 juni; 1 juli; de volgende week kreeg Grote  onderzoek van Ch. Op 3 september 2014 resultaten van Ch, en pas op 25 september een gesprek op school. Het volgende gesprek moest op 6 november plaatsvinden, maar werd geannuleerd en het volgende was op 17 november 2014. Daarna pas nu in 2015, op 12 februari. Waarom schreef je dat de afspraken om de 6 a 8 weken gebeuren als het NIET WAAR is, tenminste niet tot september 2014?

e)      Grote had toen al, dus in groep 5, contact met Ch, die kinderneuropsycholoog is en die hem 1 jaar geobserveerd heeft. Er kwam pas iets van toen Grote vanaf groep 6 naar Z ging.

f)       De A over wie jij schreef, X, is geen therapeut, ze is fysiotherapeut , ze werkte met hem alleen in groep 5 en tot begin oktober 2013 en ze deed niet zo veel met Grote, behalve oefeningen in schrijven en ik heb eigenlijk geen resultaten gezien. En hier à propos: HET WAS ABSOLUUT NIET NODIG OM GROTE ANDERS TE LATEN SCHRIJVEN DAN HIJ GEWEND WAS. Nu schrijft hij niet meer goed. Volgens mij is dat de schuld van de school. Nog iets, A was nooit bij de gesprekken op school met ons aanwezig, dus ook dat klopt niet.

g)      Ik zei vanaf het begin dat Grote structuur nodig heeft, maar toch heeft de school hem twee jaar geleden in een groep geplaatst waar er 3 leraressen waren, waarbij er geen communicatie was tussen leraar en ouders. Ja, ik hoorde praktisch niets, als ik het niet vroeg. Hoe kan dat zijn? En dat in een klas waar er veel kinderen met problemen zaten. Twee van hen zijn ondertussen naar een andere school of een andere groep verstuurd.

h)      Ch onderzocht Grote niet ineens op het einde van groep 6. Zoals ik schreef, was zij met tijdens het hele schooljaar van groep 5 met hem bezig, zij was ook 2 of 3 keer op school bij gesprekken aanwezig, maar toen bleek het geen effect te hebben op de aanpak van Grote.

i)        Het onderzoek van Ch gebeurde in juli 2014 (niet in juni), en toen zei ze dat ze plots had ingezien wat er met Grote aan de hand kon zijn. Pas begin september 2014 vernamen we de resultaten en al in november was X van plan om Grote weg te sturen. Ik denk dat iedereen hoorde dat zij dat vaststelde.

j)        Hartelijk dank aan G om met Grote te werken, maar ik weet niet wat ze precies met hem doet. Met G is hij ook pas dit schooljaar begonnen te werken. Misschien zal het goed zijn dat hij juist begrijpend lezen zal oefenen. Zoals Y tijdens het rapportgesprek zei, is voor Grote de beste manier om begrijpend lezen te leren 1 op 1 te werken.

k)      X heeft alle beschermende factoren opgeschreven. Mooi. Citaat: “Grote zijn leerkracht heeft een goed contact met Grote”

Mijn vraag: waarom wil je dat kapot maken, X? Waarom wil je hem weg als hij zich pas nu zo goed voelt? Hij was erg blij bij C en is ook super blij bij Y, maar je nam al in november de beslissing dat Y niet meer voor deze klas zou staan.

Y KAN WEL 2 jaar na elkaar voor dezelfde klas staan en jij weet dat net zo goed als de anderen, X, dus waarom niet? Bovendien is het voor Grote een perfecte omgeving met dezelfde leraar in wie hij zo veel vertrouwen heeft! Het is een verschrikkelijk idee om hem weg te sturen naar een andere school. Ik heb de indruk dat het gewoon vast in je hoofd zit en het daar blijft hangen.

In elk geval ga ik daarmee NIET AKKOORD.

l)        Je schreef dat Grote snel afgeleid is. Zijn er zo ook geen andere kinderen in de klas? 100% zeker wel. Kinderen reageren op alles en kunnen door alles heel snel afgeleid worden. Het zijn kinderen.

m)    Wat betekent het dat Grote geen goede werkhouding heeft? Ik dacht dat we het daarover al op 17 november hadden, en toen was iedereen het erover eens dat kinderen meestal problemen hebben met lang stilzitten en niet bewegen. Waar zie je dan het probleem?

n)      Als het over werken met Grote gaat:

We doen wat de school van ons verlangt. We werken met hem thuis aan rekenen. Niet elke dag, behalve leren moet hij nog kunnen ademen.

Elke dag maakt hij thuis een dictee.(Y heeft een planning gemaakt en we werken volgens zijn planning.)

Ik dacht dat Grote op school met G begrijpend lezen oefent.

o)      Wereldoriëntatie – alle kinderen krijgen samenvattingen van alle lessen naar huis, zo doet Y het tenminste. Punten 1 en 2 bij de wereldoriëntatie vonden wel plaats in groep 6. Op 17 november 2014 hebben we toch besloten dat Grote niet meer de dingen van topo zal leren en zo gaat Y met hem door.

p)      Schrijven – Grote heeft van G, denk ik, een boek gekregen waarin hij schrijven kan oefenen. Hij heeft dat nog niet af omdat hij elke dag 40 woorden (nu zelfs 80 woorden) plus 5 zinnen voor het dictee thuis moet schrijven.

Ik wil dat Grote de juiste hulp krijgt. Nog meer hulp als dit nodig is, maar wel hier, op Ter Cleeff.

Ik zou willen dat Y zijn leraar blijft, omdat het kan en ook het beste voor Grote is.

Ik wil duidelijkheid in alles en geen beslissingen achter mijn rug.

Ik ga proberen de volgende keer iemand van de Nederlandse Vereniging voor Autisme mee te brengen.

Met vriendelijke groeten,

Anna Gregorowicz-Metz

Zooooo was het toen. Grote bleef op school. Kreeg wel een andere leraar, maar het ging uitstekend. Wel wisten we dat hij volgend jaar naar Daaf Geluk Vestiging Gunning moet, maar het is een ander verhaal.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s